Den otevřených lesů

Den otevřených lesů

V sobotu 18. 6. pro vás otevřeme lesy. A nejen u nás, ve Valašském Meziříčí, ale i na dalších cca 40 místech po celé republice proběhne 1. ročník akce Den otevřených lesů. Organizátorem akce je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů ČR (zkráceně SVOL), které reprezentuje 45% výměry nestátních lesů z celkové plochy lesů v Česku.

Hlavním motivem akce je seznámit veřejnost s tím, že každý les má svého vlastníka. A hlavní snahou vlastníků lesa je, aby v co nejlepším stavu předali les dalším generacím. Ne nadarmo se říká, že lesy máme půjčené od svých dětí. V Česku se lesy rozprostírají na výměře 2,7 miliónů hektarů, což odpovídá 34 % rozlohy Česka. SVOL zastupuje vlastníky obecních lesů, dále soukromých a církevních.

V sobotu 18. 6. 2022 jsme pro vás připravili v lese dvě trasy. Pro obě trasy je společný výchozí bod na skládce dříví pod Penzionem na kraji lesa v Podlesí – Křivém. Pro malé návštěvníky i s rodiči je zde lehčí trasa „A“, která vás zavede l lesnímu rybníčku „Na Rybárce“, kde pro vás budeme mít překvapení od našich partnerů ze Střední lesnické školy v Hranicích. Cestou k jejich stanovišti mohou nejmenší i s pomocí rodičů soutěžit v Lesním bingu a pro úspěšné řešitele bude i drobná odměna.

Pro návštěvníky lesa odrostlé mateřské školce je připravená trasa „B“, na které bude komentovaný výklad k historii městských lesů ve Valašském Meziříčí a k lesům jako takovým. Část pochůzkové trasy povede po lesní cestě „Obrázková“, kde pro návštěvníky máme připravený kvíz a otestujeme jejich znalosti z přírody. Pro úspěšné kvízaře, ve věku nad 18 let bude odměnou pohárek speciálně připraveného, svrchně kvašeného piva Lesmistr, s přídavkem smrkových a jedlových výhonků! Zlatavý mok pro nás připravili kolegové z Městských lesů Domažlice. Nejen tento mok, ale i nealko občerstvení bude zajištěno za úplatu.

Obě dvě trasy, jakož i doprovodný program budou pro návštěvníky přichystány od 9:00 hod. do cca 15. hod.  

Přijďte se projít na zdravém vzduchu, jsme tu pro vás!

 

Vaši lesáci.