- kosení travnatých ploch

Kosení travnatých ploch profesionální technikou: 


· intenzivní kosení – hřiště, v městské zeleni, v okolí významných staveb aj.

·kosení travnatých ploch – louky pastviny, břehy řek a potoků

·kosení ve špatně přístupném terénu 

·kosení ruderárních porostů - křovinořezy

·kosení podél cest - příkopovým sekačem

·sběr listí