Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.

Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.

29.8.2016

Častější deště nebývale přejí růstu trávníku v městské zeleni. Oproti předešlým suchým létům, kdy jsme trávník sekali jen 4krát v roce, tak v letošním roce jsme díky nadměrně rychlém růstu trávníku zahájili již v tomto týdnu kosení travnatých ploch a to čtvrtou sečí tj. více jak dva měsíce dříve než v loňském roce. Kosení čtvrté seče bylo zahájeno na úseku Vyhlídka a bude pokračovat na následujících úsecích města: Obora, Křižná, Štěpánov a místní části Podlesí, Hrachovec a Bynina na celkové ploše přes 62ha.

 

 

-jur-

Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.
Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.
Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.
Na Vyhlídce zahájena čtvrtá seč.