V městské zeleni probíhá sběr listí

FOTOGALERIE průběžně doplňovaná!

Rozkvetlé tulipány

Kosení travnatých ploch na kruhových objezdech s cibulovinami.

Kruhový objezd č.5

Rozkvetlý kruhový objezd č. 5 u bývalého hotelu Panáček.


Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2018.

 Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2018.

 

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy

 

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2018.

Zahájen podzimní prodej ve stánku na tržišti.

Od 14.9.2017 zahájen podzimní prodej ve stánku na tržišti.

 

Stránky