Obnovní těžba v porostní skupině 18 C 10

Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10
Obnovní těžba 18 C 10