Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí

Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.

13.5.2016

 

Na základě požadavku OKS MÚ ve Valašském Meziříčí bylo rozhodnuto přesadit 13ks vzrostlých sloupovitých dubů - Quercus robur Fastigiata. Přes obtížný kamenitý terén, ve kterém stromy rostly, se nám pomocí těžké techniky – bagrem, nakladačem a přepravní Avií s kontejnerem, se nám podařilo stromy s velkými baly cca 1m3 vykopat, naložit a přepravit. Stromy byly po přepravě ihned vysázeny na požadované místo na hřbitově do předem připravených jam. Po dokončení výsadeb jsme u stromů vyhotovili závlahové mísy a provedli zálivku, přebytečná zemina byla odvezena, prostor sadových úprav byl srovnán a v konečné fázi travními branami povláčen.

 

 

-jur-

Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Přesazení vzrostlých stromů na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí.