Probíhá jarní úklid v městské zeleni.

Probíhá jarní úklid v městské zeleni.

15.3.2016

 

 Jarní úklid ve veřejných travnatých plochách realizujeme v návaznosti na předem schválený harmonogram „Rajonové čištění komunikací a parkovišť“. Práce na odstranění odpadů ze zeleně jsme zahájili v denním předstihu před rajonovou očistou na úseku Obora, následovat budou úseky Křižná, Náměstí, Vyhlídka, Štěpánov a místní části města. 

Jarní úklid na plochách městské zeleně realizujeme za pomocí mechanizmů - sekacími stroji vysáváme listí a popadané drobné klestí ze stromů a keřů.

 

Rovněž nakládáme a odvážíme hromádky větví, klestí a kamení, které nasbírali pracovníci TSVM p.o., k dalšímu zpracování.Probíhá jarní úklid v městské zeleni.
Probíhá jarní úklid v městské zeleni.
Probíhá jarní úklid v městské zeleni.