První seč byla zahájena

Zahájena 1. seč

Zahájeno sečení travnatých ploch


Od pondělí 27.4. začala letošní první seč travnatých ploch na vybraných místech s vyšším vzrůstem travního stébla,   v úsecích Vyhlidka I a II.


Kosení středu města jsme zahájili 29.4. a ukončili 30.4. Dne 9.5. proběhne kosení v parku Abácie. Od 4.5. proběhnou dokončovací páce na úseku Vyhlídka.


Pokud nedojde ke zhoršení počasí, v dalších částech města by se mělo postupovat v tomto harmonogramu: 

   úsek Obora začátek 4.5. – 15.5.

   úsek Křižná začátek 11.5. – 20.5.

    úsek Štěpánov 21.5. – 2.6

    úsek Zámecký park a místní části 3.6. – 15.6. 

 

 Dovolujeme si upozornit občany, že případné výpadky vlivem nepříznivého počasí a výrazného růstu travní hmoty mohou být nahrazovány sečením o sobotách a proto žádáme o shovívavost s případným hlukem. Rovněž průběh a termíny kosení v jednotlivých úsecích mohou být změněny v důsledku nepřízně počasí.

Zahájena 1. seč
Zahájena 1. seč