Sadové úpravy u muzea MP Krásno, a.s.

Sadové úpravy u muzea MP Krásno, a.s.

Zahájena realizace zakázky na sadové úpravy u MP Krásno, a.s. 

Naše společnost na základě objednávky zahájila realizaci sadových úprav u areálu společnosti MP Krásno, a.s.. Ve 24. týdnu jsme vyhotovili terénní úpravy.  Na ně bude navazovat založení travnaté plochy kobercovým trávníkem, který se zapěstovaný v rolích naveze a následně položí na požadované místo. U tohoto typu založení trávníku je velmi důležitá pravidelná zálivka a to nejméně 14 dnů z důvodů řádného zapojení kořenového systému s půdou. V přední části u muzea jsou navržené okrasné dřeviny nižšího vzrůstu, doplněné vhodným uspořádáním kamenů. Sadové úpravy budou vysázené v geotextilii a mulčovány zčásti kačírkem a pak drcenou kůrou. Na výsadbu bude použito přes 600 ks okrasných dřevin, trvalek a trav. Věříme, že se zakázka bude líbit nejen zadavatelům, ale také návštěvníkům velmi zajímavého muzea.

Sadové úpravy u muzea MP Krásno, a.s.
Sadové úpravy u muzea MP Krásno, a.s.
Sadové úpravy u muzea MP Krásno, a.s.