Srovnání prodeje dříví v 1. čtvrtletí

sortimenty dříví

Srovnání prodeje dříví v 1. čtvrtletí 2015

 

Na stránkách obce Krhová se objevila informace o prodeji dříví, která srovnává stav I. čtvrtletí letošního roku  se situací v předchozích letech, kdy obec prodávala prostřednictvím naší společnosti a tím může vrhat určité pochybnosti na realizaci prodeje dříví u naší společnosti.

K celé záležitosti bych chtěl uvést následující:

 1) ceny dříví se v každém čtvrtletí mění. A to s ohledem na situaci na trhu dříví v celém středoevropském regionu, neb ceny dříví jsou určovány zejména zahraničními zpracovateli. Kolísání cen dokumentuje graf Agrární komory Rakouska – březen 2015:

Rakousko ceny

 

Takže nelze pevně uchopit ceny z jednoho období a porovnávat je s jiným časovým obdobím. 


2) při prodeji dříví je pochopitelně důležitá nabídková cena, ale v neposlední řadě je výsledným hodnotícím kritériem úroveň průměrného zpeněžení za 1m3 vytěžené dřevní hmoty.

 Obec Krhová uvádí na stránkách obce následující údaje:

Článek Krhová


To znamená, při prodeji 357,32 m3 dřevní hmoty dosáhla obec celkového příjmu 605 526,50 Kč, což znamená průměrné zpeněžení:

1 694,63 Kč/m3

Městské lesy a zeleň, s.r.o. za období I.-II.2015 prodaly 1 339,25 m3 dříví, za celkovou cenu 2 566 149,50 Kč, což znamená průměrné zpeněžení:

 1 916,11 Kč/m3  

 A to u MLaZ jsou započítány i méněhodnotné porosty z hlediska zpeněžení, neboť ziskové smrkové porosty, resp. sortimenty jaké uvádí obec Krhová, jsou za období I.-II.2015 v objemu 70,4% z celkového objemu prodaného dříví. Pokud bychom hodnotili pouze prodej těch sortimentů, které uvádí obec, bylo by srovnání následující:

Tabulka ceny

 Výše uvedená tabulka nejen že jednoznačně dokumentuje úroveň průměrného zpeněžení, ale nutí k zamyšlení, jak je možné u mýtních porostů velmi dobré kvality zatřídit kvalitu sortimentů tak, že:

                         a) absolutně chybí sortiment 111 III. výběr

                         b) další nejjakostnější kulatinový sortiment 111 III.A je zastoupen jen v 8,3 % (u MLaZ v 48,3 % !!!!),

                         c) sortiment KPZ který je používán zejména pro kůrovcové souše, je v zastoupení tohoto sortimentu 42 % (u MLaZ je KPZ 16,4 %!!!)

                          d) sortiment palivové dříví u mýtního porostu SM v objemu 20,7 % je již mimo jakýkoliv komentář (u MLaZ palivo 2,9 %!!!!!)

 

3)  Pokud by obec Krhová prodávala i letos prostřednictvím MLaZ, při prodeji 357,32 m3 a průměrném zpeněžení MLaZ 2 044,96 Kč/m3, teoreticky by obec dosáhla příjmu:

 730 705,11 Kč

což je o 125 178,60 Kč více, než kolik obec dostala. Ale to je již věcí obce a nám nepřísluší hodnotit, proč se do jednoho roku tak zásadně změnila kvalita těžených porostů.

 

Ve Valašském Meziříčí, 1.4.2015

  

                                                                                                                                                                          ing. Marek Netolička

                                                                                                                                                                                jednatel, OLH