Stěžně pro La Grace

La Grace - stěžně

Stěžně pro plachetnici La Grace

 

V 24. týdnu došlo k vlastní realizaci usnesení Rady města Valašské Meziříčí, kterým bylo darováno spolku La Grace 15 m3 smrkové kulatiny pro použití na opravu plachetnice La Grace (více www.lagrace.cz). Vzhledem k tomu, že již první stěžně a ráhnoví se připravovalo v areálu Křižanovy pily, v truhlářství pana Pavlici, tak se rozhodli zástupci sdružení La Grace, které má v majetku školní plachetnici stejného jména, požádat město Valašské Meziříčí o dar smrkového dříví pro opravu lodi. Rada města odsouhlasila poskytnutí daru z městských lesů s tím, že realizací byla pověřena naše společnost. Největším oříškem byl požadavek na 2 ks kvalitně rostlých smrků, v délce 16 m a o středovém průměru 40 cm. Přesto lesy na Podhájí vydaly své dva ztepilé smrky, které byly s největší opatrností transportovány kamiónem společnosti Proxima. Nyní jíž můžeme sdružení popřát hodně fortelu při opracování, hodně štěstí při transportu a vlastní výměně a pak již jen dobrý vítr do plachet.

La Grace - stěžně
La Grace - stěžně