Uzavřena trojstranná smlouva o partnerství se ZŠ Šafaříkova.

Uzavřena trojstranná smlouva o partnerství se ZŠ Šafaříkova.

10.3.2016

 

Městské lesy a zeleň a s.r.o. - zastoupené jednatelem ing. Markem Netoličkou - uzavřely trojstrannou smlouvu se ZŠ Šafaříková ve Valašské Meziříčí, zastoupenou ředitelem Mgr. Milanem Hendrychem a Klubem přátel ZŠ Šafaříkova zastoupeným Mgr. Antonínem Liebelem. Předmětem smlouvy je partnerství smluvních stran v projektech „Zahradničení nás vrací k základům našeho světa“ za účelem vzdělávání a rozvoje žáků v pracovních činnostech, zejména v pěstitelských pracích. Na uvedené téma středisko zeleně zajistí realizaci výuky a pracovních činností na pracovišti v zahradnictví na ul. V Sadě 726. Ve sklenících a přípravně před skleníky, kde žáci pod vedením vyučující učitelky a pověřenými pracovnicemi  naší firmy zajistí odbornou výuku např.  přesadbu rostlin, míchání substrátu, ve sklenících, výsev bylinek, pikýrování, pletí, zálivku aj. činnosti, které jsou v souladu s plánem výuky. Do pracovní výuky byly vedením školy vybrány páté třídy A, B a C. Žáci budou docházet na výuku podle stanovených termínů v průběhu tohoto školního roku, po prázdninách se účastní výuky noví nastupující žáci pátých tříd. Vzájemnou spolupráci a především praktickými ukázkami výroby v zahradnických činnostech a dovednostech přispějeme k vyššímu zájmu žáků o zahradnickou výrobu a přiblížíme rozšířené možnosti v budoucím uplatnění.

 

 

-jur-

Uzavřena trojstranná smlouva o partnerství se ZŠ Šafaříkova.
Uzavřena trojstranná smlouva o partnerství se ZŠ Šafaříkova.
Uzavřena trojstranná smlouva o partnerství se ZŠ Šafaříkova.