V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem

V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.

3.6.2016


 

Důsledky velmi suchého počasí z loňského roku se projevují i v letošním roce, kdy kůrovec napadá zdravé jehličnaté stromy, postižené silným vláhovým deficitem.  Jedině včasnými opatřeními se může zabránit jeho dalšímu šíření na další stromy, tj. pečlivým monitorováním výskytu kůrovce a především okamžitým zásahem tzn. pokácením napadených stromů.  Pracovníci střediska zeleň odstranili rozsáhlé následky náletů kůrovce převážně u parkoviště v blízkosti nemocnice, dále na ul. Tolstého za městskou policií a v parku domova pro seniory na ul. Žerotínova. Suché stromy se pokácely směrovým kácením a kácením z plošiny, dřevní hmota se zmanipulovala na požadované velikosti a odvezla vyvážecí soupravou k odběrateli, klestí bylo odvezeno k dalšímu zpracování tj. na štěpku výkonným štěpkovacím strojem.

-jur-

 

V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.
V městské zeleni byly zpracovány stromy zničené kůrovcem.