Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 200 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 200 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí.

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 200 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 3. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 30.6.2015, 10.00 hod., na mail:

marek.netolicka.vm@gmail.com

a tato bude dne 30.6.2015 zaslána. Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 15.00 hod. dne 7.7.2015.

Ve Valašském Meziříčí, 23.6.2015

Ing. Marek Netolička

jednatel společnosti