Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 500 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2017.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 500 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2017.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 500 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2017.

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 500 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 2. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 7.4.2017, 8.00 hod., na mail:

netolicka@melesy.cz

a tato bude dne 7.4.2017 zaslána. Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 12.4.2017.

Ve Valašském Meziříčí, 29.3.2017

 

Ing. Marek Netolička