Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 600 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2022

Dřevo

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 600 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 1. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 18. 01. 2022, 8.00 hod., na mail: netolicka@melesy.cz

a tato bude dne 18. 01. 2021 zaslána.

Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 25. 01. 2022.

Ve Valašském Meziříčí, 14. 01. 2022

Ing. Marek Netolička

jednatel