Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 800 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2016.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2016.

12.1.2016


Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2016.

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 800 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 1. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 18.1.2016, 8.00 hod., na mail:

marek.netolicka.vm@gmail.com

a tato bude dne 18.1.2016 zaslána. Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 21.1.2016.

Ve Valašském Meziříčí, 12.1.2016

Ing. Marek Netolička