Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, pro 4. čtvrtletí.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 200 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí.

14.9.2015

 

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, pro 4. čtvrtletí.

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 4. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 2.10.2015, 10.00 hod., na mail:

marek.netolicka.vm@gmail.com

a tato bude dne 2.10.2015 zaslána. Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 7.10.2015.

Ve Valašském Meziříčí, 14.9.2015

Ing. Marek Netolička

 

jednatel společnosti

-net-