Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2018.

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy

 

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, pro 1. čtvrtletí 2018.

Městské lesy a zeleň, s. r. o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 500 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 1. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 5. 1. 2018, 8.00 hod., na mail:

netolicka@melesy.cz

a tato bude dne 5. 1. 2016 zaslána. Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 10. 1. 2018.

Ve Valašském Meziříčí, 2. 1. 2018

Ing. Marek Netolička

 

jednatel